Chetna Yatra-1

 • 10th Sept 2005 - Delhi - Moradabad - Nainital
 • 11th Sept 2005 - Nainital - Dehradun
 • 12th Sept 2005 - Sohan - Simla
 • 13th Sept 2005 - Mandi - Dharamshala
 • 14th Sept 2005 - Jammu - Pathankot
 • 15th Sept 2005 - Amritsar - Ludhiana
 • 16th Sept 2005 - Chandigarh - Bhatinda
 • 17th Sept 2005 - Sri Ganga Nagar - Hissar
 • 18th Sept 2005 - Bhatinda - Jhunjhunu - Sikar - Jaipur
 • 19th Sept 2005 - Ajmer - Jodhpur - Pali
 • 20th Sept 2005 - Palampur - Mehsana - Ahmedabad
 • 21st Sept 2005 - Rajkot - Porbandar - Somnath
 • 22nd Sept 2005 - Bhavnagar - Vadodra
 • 23rd Sept 2005 - Bharuch - Surat - Nasik
 • 24th Sept 2005 - Mumbai - Pune
 • 25th Sept 2005 - Kolhapur
 • 26th Sept 2005 - Goa
 • 27th Sept 2005 - Bhootnath
 • 28th Sept 2005 - Dhanwar
 • 29th Sept 2005 - Mangalore
 • 30th Sept 2005 - Mysore
 • 30th Sept 2005 - Mysore
 • 1st Oct 2005 - Pondicherry
 • 2nd Oct 2005 - Coimbatore
 • 3rd Oct 2005 - Trivandapuram
 • 4th Oct 2005 - Rameshwaram
 • 5th Oct 2005 - Pondicherry
 • 6th Oct 2005 - Chittor
 • 7th Oct 2005 - Mehboob Nagar
 • 8th Oct 2005 - Hyderabad
 • 9th Oct 2005 - Vijayawada
 • 10th Oct 2005 - Vishakapatnam
 • 11th Oct 2005 - Raipur
 • 12th Oct 2005 - Chandwara
 • 13th Oct 2005 - Kantha
 • 14th Oct 2005 - Hirakud
 • 15th Oct 2005 - Baleshwar
 • 16th Oct 2005 - Kolkatta
 • 17th Oct 2005 - Asansol
 • 18th Oct 2005 - Patna - Varanasi - Jaunpur - Allahabad
 • 19th Oct 2005 - Rai Bareilley - Lucknow
 • 20th Oct 2005 - Jhansi - Agra - Delhi